Κρεβατόξυλα

Χαρακτηριστικά:

Ξυλεία Πάχος (mm) Πλάτος (mm) Μήκος (m)
Ελάτης 22 100 1,11
 22 120 1,90
3,60
3,90
Πέυκης 22 100 2,10
2,20

Λεπτομέρειες:

- Από σκανδιναβική ξυλεία ξηραντηρίου πεύκης και ελάτης.

- Πλάνισμα υψηλής τεχνολογίας και αυστηρή διαλογή.